Priser

Du kan på siden her se priser på vacciner, attester, lægeerklæringer mm.

Vacciner

Vaccine Pris
Difteri og stivkrampe 200 kr.
Influenza incl. vacc. gebyr 200 kr.
Gul feber 500 kr.
Shingrix 1900 kr.
Hepatitis A voksen 500 kr.
Hepatitis A barn (1-15 år) 400 kr.
Hepatitis B voksen 400 kr.
Hepatitis B barn (1-15 år) 250 kr.
Hepatitis A+B voksen 650 kr.
Hepatitis A+B barn (1-15 år) 650 kr.
Rådgivning ifb. rejsevacciner 500 kr.
Ticovac barn 475 kr.
Ticovac voksen 475 kr.
Varivax 700 kr.
Vacciner ifb. anden konsultation 100 kr.

Konsultation Gruppe 2

Type Pris
Grp. 2 konsultation 400 kr.
Grp. 2 sygebesøg 750 kr.
Turist 500 kr.

Attester

Type Pris
Kørekort 500 kr.

Mulighedserklæring

500 kr.

Sygemelding studerende

250 kr.

Sygemelding betalt af arbejdsgiver

500 kr.

Attest vedr. afbestilling af rejse

500 kr.

Andet attestarbejde pr påbegyndt 15 min.

500 kr.

Vedr. attesthonorarer for forsikring og andre tredjepartsrekvirenter

Der er for nogle attester aftalt faste takster efter aftale mellem Lægeforeningen og rekvirenter. Se Lægeforeningens attestnøgle. Andre attester faktureres med honorar efter regning. Honoraret er fastlagt ud fra tidsforbrug, og timehonoraret følger niveauet, som vi selv betaler for professionel bistand fra andre erhverv, fx it-support (1200-1500 kr), revisor (1500-2000 kr) og advokat (3000-5000 kr) per time.

Vores timehonorar er 2000 kr per time ekskl. moms, der faktureres pr. påbegyndt 15 min.

Den til attestudarbejdelsen medgåede tid omfatter eventuel anamnese og undersøgelse af patienten, eventuelt laboratoriearbejde, attestskrivning, forsendelse, fakturering og bogføring.

Udover attestudarbejdelse og det lægefaglige arbejde hermed dækker honoraret også det ansvar, der pådrages ved attestudstedelsen. Med en læges underskrift følger et professionelt ansvar, og det er ikke gratis, fuldstændig analogt med en advokats underskrift og det medfølgende professionelle ansvar.

*Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og tastefejl m.m