Om os

Klinikken består af lægerne Rita Lindegaard Jensen, Katrine de Renzy-Martin, Sofie Helms, Christiane L.H., Gro M.C., Maria P., Camilla S. og Andreas V.. Derudover har vi sygeplejerskerne Mette V. og Henriette M., samt lægesekretærerne Jane R. og Pernille P., stud.med. Hannah J. (sekretærfunktion) og stud.med. Thea M.R. (sekretærfunktion).

Rita Lindegaard Jensen

Læge

Cand. Med. Odense Universitet 1991
Speciallæge i Almen Medicin, Københavns Amt 2004

2004 – 2016 Solopraksis i Vanløse
2009 Specialeuddannelse i kognitiv terapi
2014 – 2016 Master i positiv psykologi ved Århus Universitet
2018 – 2020 Partner, Lægerne Bernstorffsvej 80, 2900 Hellerup

Medlem
Lægeforeningen
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)

Jeg har haft medicinske lægevikariater i Norge på Støren og Folldal, samt i Storkøbenhavn.
Jeg har en bred erfaring indenfor almen medicin, mave- og tarmkirurgi og gynækologi, samt erfaring indenfor samtaleterapi. Derudover har jeg været i supervisionsgruppe (Supervisor Christian Frøkjær).

Katrine Tefre de Renzy-Martin

Læge

Cand.med. Århus universitet 2010
Speciallæge i Almen medicin 31/08-2022

Sygehusansættelse indenfor følgende specialer: Ortopædkirurgi, Børneafdeling, Gynækologi og obstetrik, Kardiologi (hjertesygdomme), psykiatri. Derudover har jeg arbejdet på akutmodtagelser og skadestuer bl.a. i Kolding, Herlev og Singapore. Sidstnævnte har jeg boet og arbejdet i fra 2013-2015. Jeg har desuden forsket på vækst og reproduktion på Rigshospitalet, samt været ansat i forskellige almen praksis, som led i speciallægeuddannelsen bl.a. i Brøndby, Hellerup og Charlottenlund.

Sofie Helms

Læge

Cand. Med. fra Københavns Universitet 2012
Speciallæge i Almen Medicin 2021

Ansættelser på Bispebjerg, Rigshospitalet og Hvidovre hospital på bl.a. kardiologisk afdeling, lungemedicinsk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, gynækologisk afdeling og børneafdelingen.
Jeg har desuden i en årrække forsket på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet og har de seneste to år arbejdet som speciallæge og været medejer af en lægeklinik på Østerbro.
Privat er jeg gift og har to større børn.

Christiane LH.

Læge

Cand. med. Københavns Universitet 2007
Speciallæge i almen medicin 2021

Ansættelser på hospitalsafdelinger i mange specialer i Region Hovedstad: intern medicin, organkirurgi, gynækologi og obstetrik, pædiatri, børne-ungdomspsykiatri samt voksenpsykiatri.
Ansættelser i almen praksis på Frederiksberg, Slagelse, Valby og Hillerød.
I årene 2012-16 arbejdet i lægehus i Stockholm og Malmø.

Camilla S.

Læge

Cand. Med. fra Københavns Universitet 1996
Speciallæge i Almen Medicin 2004

Bredt uddannet på hospitaler i det tidligere Frederiksborg Amt.
Alment praktiserende læge i Birkerød i 17 år, frem til juni 2022.
Ved siden af mit virke som praktiserende læge har jeg været ansat i Lægehåndbogen og Patienthåndbogen 2010-2018. Det er et digitalt sygdomsleksikon for sundhedsprofessionelle og borgere i Danmark.
Gift og har 3 voksne sønner.

Gro M.C.

Læge

Cand. med. Københavns Universitet 2019

Jeg har erfaring fra arbejde i akutmodtagelse samt på flere forskellige medicinske afdelinger, blandt andet på Nordsjællands Hospital, Slagelse Hospital samt Gentofte Hospital. Jeg har haft et års ansættelse på Geriatrisk afdeling, som omfatter forebyggelse, behandling og palliation af ældre patienter. Senest har jeg været ansat et år i en almen praksis på Vesterbro, hvor jeg blandt andet også har været plejehjemslæge.
Jeg har desuden forsket indenfor gynækologi nogle år.

Andreas V.L.

Læge

Cand. med. 2014

Jeg har i en årrække arbejdet, som læge på flere akutafdelinger og er deraf fagligt bredt funderet og har særligt ekspertise i diabetes, hjertekar- og nyresygdomme.

Mette V.

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 1992.

Mange års erfaring fra hospitalet, primært medicinske afdelinger. De sidste 13 år har jeg arbejdet i almen praksis på Islands Brygge. Min faglige interesse er bred. Familien, de svage og udsatte og så har jeg stor erfaring med livsstilssygdomme, især diabetes og KOL. Jeg bor på Østerbro med min mand og tre børn.

Henriette M.

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 1990.

Har arbejdet på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og kørt med Den Mobile Blodbank.
De sidste 16 år har jeg arbejdet i lægepraksis på Amager.
Jeg har bred erfaring indenfor arbejdet i almen praksis.
Bor på Østerbro.

Jane R.

Praksismanager/Lægesekretær

Uddannet i bank, samt uddannet ergoterapeut

Jeg har arbejdet som trænende terapeut med ældre borgere i Hørsholm kommune.
Fem års erfaring som sekretær i almen praksis i Nivå.

Pernille B.

Lægesekretær

Jeg har 10 års erfaring fra den mobile blodbank på Frederiksberg. Jeg har yderligere 13 års erfaring fra Rigshospitalet som sygeplejesekræter og 3 år i almen praksis.

Hannah J.

Lægesekretær og stud.med.

Jeg er medicinstuderende. Jeg har altid været interesseret i lægefaget og arbejdet med patienter. I min fritid spiller jeg håndbold, holder af at fordybe mig i gode bøger, se film og hygge mig med familie og venner.

Thea MR.

Lægesekretær og stud.med.