Om os

Lægerne ved Fredensvej er en ny moderne klinik i hjertet af Ordrup. Klinikken består af lægerne, Vibe Kongsø, Rita Lindegaard Jensen, Lars Sparholt, Morten Baastrup Sparholt, Ida Juul Sneppen og Nicolas Drenck. Derudover har vi sygeplejerskerne Mette Vig, Mette Hilgart, Mette Kristensen samt lægesekretær Jane Rosenørn og stud.med. sekretærfunktion Zerina Kucuk.

Vibe Kongsø

Læge

Cand. Med. Københavns Universitet 1997
Speciallæge i Almen Medicin, Københavns Amt 2005

Tidligere arbejde
2006 – 2011 Lægevikar, Lægerne Allehelgensgade 7, 4000 Roskilde
2011 – 2020 Partner, Lægerne Bernstorffsvej 80, 2900 Hellerup
2015 – nu Privatlægen

Medlem
Bestyrelsen i Gentofte Lægeselskab
Lægekontaktudvalget i Gentofte Kommune
DSAM og lægeforeninger

Jeg har haft flere kortere og længere vikariater i Norge, bl.a. i Kragerø, Støren og Vardø. Jeg har bred almen medicinsk erfaring, særinteresse indenfor børn, Kardiologi og Gynækologi.

Rita Lindegaard Jensen

Læge

Cand. Med. Odense Universitet 1991
Speciallæge i Almen Medicin, Københavns Amt 2004

Tidligere arbejde
2004 – 2016 Solopraksis i Vanløse
2009 Specialeuddannelse i kognitiv terapi
2014 – 2016 Master i positiv psykologi ved Århus Universitet
2018 – 2020 Partner, Lægerne Bernstorffsvej 80, 2900 Hellerup

Medlem
Lægeforeningen
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)

Jeg har haft medicinske lægevikariater i Norge på Støren og Folldal, samt i Storkøbenhavn.
Jeg har en bred erfaring indenfor almen medicin, mave- og tarmkirurgi og gynækologi, samt erfaring indenfor samtaleterapi. Derudover har jeg været i supervisionsgruppe (Supervisor Christian Frøkjær).

Lars Sparholt

Læge

Cand. Med. fra Københavns Universitet i 2006.
Speciallæge i Almen Medicin i 2017.

Jeg har tidligere arbejdet som læge i Nordnorge i 10 år. Jeg har en bred erfaring indenfor de fleste medicinske områder, og har udover mit virke i Norge arbejdet på blandt andet Hvidovre og Herlev Hospital.

Morten Baastrup Sparholt

Læge

Cand. Med. Københavns Universitet 2011
Speciallæge i Almen Medicin 2020

Tidligere arbejde
Sygehusansættelser indenfor følgende specialer: Mave-tarm kirurgi, Ortopædkirurgi, Lunge- og infektionsmedicin, Radiologi, Geriatri, Kardiologi, Pædiatri, Gynækologi, Psykiatri, Akutmodtagelse/Skadestue.
Ansat i forskellige almen praksis på Østerbro, Hvidovre, København K, Albertslund og Sortland (Norge).

Medlem
Lægeforeningen
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
DIMS (Dansk Idrætsmedicinsk Selskab)
DAUS (Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab)

Derudover arbejder jeg med efteruddannelse indenfor implementering af ultralyd i Almen praksis og som lægevagt på Bispebjerg Hospital. Jeg har særlig interesse for idrætsmedicin og hjerte-/karsygdomme.

Nicolas Drenck

Uddannelseslæge

Cand. Med. fra Københavns Universitet januar 2021

Jeg er startet d. 1. august 2021 og skal være i klinikken frem til 31. januar 2022.
Før jeg startede hos Lægerne ved Fredensvej har jeg arbejdet 6 måneder på ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød, hvor jeg har brugt meget tid i skadestuen.
Under den sidste del af studiet har jeg haft arbejde som lægevikar i Coronaklinikken på Herlev Hospital, hvor jeg var med helt fra begyndelsen af pandemien.

Ida Juul Sneppen

Læge

Cand. Med. Fra Københavns Universitet 2016

Jeg har almen medicinsk erfaring samt en særinteresse for børn. Jeg har tidligere arbejdet i to andre almen praksis, mave-tarm kirurgisk afdeling, lunge-medicinsk afdeling, Hvidovre børneafdeling samt i Nordgrønland. Derudover har jeg gennem mange år sideløbende arbejdet med undervisning af medicinstuderende.

Mette Vig

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 1992.

Mange års erfaring fra hospitalet, primært medicinske afdelinger. De sidste 13 år har jeg arbejdet i almen praksis på Islands Brygge. Min faglige interesse er bred. Familien, de svage og udsatte og så har jeg stor erfaring med livsstilssygdomme, især diabetes og KOL. Jeg bor på Østerbro med min mand og tre børn.

Mette Hilgart

Sygeplejerske

Jeg har tidligere arbejdet i Grønland. I 10 år arbejdet med lungepatienter både på sygehus og i forskningsafdeling med KOL, astma og allergisygdomme. De sidste 11 år arbejde i lægepraksis og er glad for arbejdet med mennesker i alle livets faser.
Bor i Lyngby med mand og to børn. Nyder naturen, kreative projektet, samt familien i min fritid.

Mette Kristensen

Lægesekretær & sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 1992.

Tidligere arbejdet på Rigshospitalet og som hjemmesygeplejerske.
Uddannet som fysiurgisk massør i 2014.
Har arbejdet som lægesekretær siden 2017.
Stor interesse i kost, specielt vegetarisk og antiinflammatorisk.
Dyrker yoga og løber – elsker naturen og al udendørs aktivitet.
Bor på Østerbro med familien.

Jane Rosenørn

Lægesekretær

Uddannet i bank, samt uddannet ergoterapeut

Jeg har arbejdet som trænende terapeut med ældre borgere i Hørsholm kommune.
Fem års erfaring som sekretær i almen praksis i Nivå.
Bor i Gentofte, løber, dyrker yoga og nyder min familie, samt at fordybe mig i gode bøger.

Zerina Kucuk

Stud.med. sekretærfunktion

Stud.med. Københavns Universitet 2018-2023

I øjeblikket ved at afslutte mit 6. semester og har netop skrevet bacheloropgave i sammenhængen mellem svangerskabsdiabetes og børnenes vækstmønstre.
Har et stort ønske om at arbejde med børn i fremtiden.
Tidligere undervist i biokemi og kroppens metabolisme hos SupKu undervisning og desuden arbejdet som sygeplejevikar siden 2018.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more