Aktuelt

Du kan på siden her finde de seneste nyheder fra klinikken.

05.04.2024

Nye ansigter i klinikken – se også under punktet om os:

Velkommen til Sofie Helms speciallæge i almen medicin. Sofie begynder hos os den 1.4. og vikarierer for Rita Jensen, der er på orlov. Vikarlægen Andreas L.V., som hjælper os i ferier og i spidsbelastede perioder, er også en del af vores team.

Lægesekretær Pernille B., der begyndte den 1.3.2024, vil I møde i sekretariatet og ved telefonen.

Vi byder også velkommen til KBU-læge Maria P., som skal være hos os de næste 6 måneder som led i sin videre uddannelse.

En stor tak til Gro, vores fase 1-læge, for indsatsen i klinikken det sidste halve år. Gro skal videre i sit uddannelsesforløb til praktiserende læge. Dog vil Gro fortsat være tilknyttet klinikken og vende tilbage en dag om måneden.

Vi takker også studentermedhjælper Viktor L. for indsatsen i sekretariatet. Viktor stopper med at arbejde hos os, da han skal videre i sine studier.

01.01.2024

Vedr. telefontider for akuthenvendelser

Vær obs på følgende ændring når du kontakter klinikken telefonisk. Mellem klokken 8.00 og 9.00 er telefonen forbeholdt henvendelser vedrørende akut opstået sygdom. Så hvis du har brug for en akuttid på dagen eller vejledning i forbindelse med akut opstået sygdom, skal du ringe til os mellem klokken 8.00 – 9.00.
Tidsbestilling og receptfornyelse kan kun ske i den øvrige telefontid fra klokken 9.15 -11.45 og igen fra klokken 13.00 mandag, tirsdag og onsdag.

29.12.2023

Farvel til vores KBU-læge Louise V.M

Vores KBU-læge Louise V.M. afslutter sit uddannelsesforløb hos os pr. 31.12. Tusind tak til Louise for indsatsen i praksis, vi ønsker dig alt det bedste i din fremtidige specialeuddannelse.

01.12.2023

20-valente lungebetændelsesvaccine – Apexnar

Klinikken tilbyder den nye 20-valente lungebetændelsesvaccine – Apexnar. Anbefales til voksne over 18 år med risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner. Vaccinen erstatter tidligere Pneumovax og Prevenar. Kan gives et år efter Pneumovax. Vaccinen er selvbetalt.

01.12.2023

Vikar for Rita Jensen i sygemeldingsperioden

Speciallæge i Almen medicin Lone B-K er vikar for Rita Jensen i hendes sygemeldingsperiode. Lone har tidligere haft praksis i Lundtofte og mange års erfaring som praktiserende læge.

01.12.2023

Sekretær Fie FK.

Sekretær Fie FK har søgt nye udfordringer, med nyt job pr. 1.11 2023. Tak til Fie for hendes engagement og indsats i klinikken, vi ønsker Fie alt det bedste fremover.

28.08.2023

Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 er desværre ikke et tilbud her i praksis i år

Fra 1. oktober 2023 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, er gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko. Der kan samtidig vaccineres mod COVID-19. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza. Hidtil har din praktiserende læge kunnet tilbyde disse vaccinationer, men i år har myndighederne besluttet, at vaccinationerne i stedet tilbydes i regionale vaccinationscentre og hos andre private aktører. Vi beklager, at vi derfor ikke kan vaccinere, som vi plejer. Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 er desværre ikke et tilbud her i praksis i år

Er du 65 år eller over? Hold øje med din e-boks.
Sundhedsstyrelsen oplyser, at alle borgere på 65 år og derover vil modtage en invitation til vaccination via Digital Post eller via et fysisk brev med information om, hvor og hvordan de kan blive vaccineret.
Se mere her

09.08.2023

Vacciner

TBE-vaccine
Det er igen muligt at skaffe vacciner mod flåtbåret hjernehindebetændelse – bestil venligst tid hvis du ønsker vaccine.

Kighostevaccine til gravide
Hvis du er gravid, er der pr 1.8.2023 atter tilbud om kighostevaccination, som gives fra uge 25.

09.08.2023

Nye ansigter/funktioner i klinikken

Vi siger velkommen til vores to læger under uddannelse KBU læge Louise M. som begyndte 1.juli og til fase 1 læge i almen medicin Gro C, som begynder 1.september.
Derudover byder vi også velkommen til vores to nye medicinstuderende Viktor L og Thea R, som hjælper os i sekretariatet. I vil møde dem ved telefonerne og når I skal have taget blodprøver.
Hannah vores allerede ansatte medicinstuderende, vil I også kunne møde ved blodprøvetagning.

09.08.2023

OBS – Angående akutte tider og videokonsultationer

Ved akut opstået sygdom er det vigtigt man ringer så tidligt på dagen som muligt

Hvis man ønsker videokonsultation, kan det kun foregå ved forud bestilt tid

22.05.2023

Årskontroller

Sygeplejerskerne Mette Vig og Henriette Makwarth er blevet oplært i at varetage årskontroller af for højt blodtryk, for lavt stofskifte og knogleskørhed. I forvejen varetager de en stor del at kontrollerne for KOL og Diabetes. Det betyder at I som patienter fremover vil få tider hos sygeplejerskerne, når I bestiller tid til årskontrol for ovenstående sygdomme.

20.02.2023

Vanedannende medicin

Der er indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin (Sundhedstyrelsens retningslinier).
Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid ad gangen.
Receptfornyelse kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.
Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning, revurdere/diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinier betyder, at vi hos Lægerne ved Fredensvej:

 • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
 • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.
 • Altid giver kørselsforbud, såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs. fremmøde i klinikken.
 • Vi foretager evaluering af behandlingen x 2 årligt ved en kontrol ved læge.

Afhængighedsskabende medicin er:

 • Opioider (herunder morfin, kodein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
 • Angstdæmpende/anxiolytika og sovemedicin/hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, fx zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
 • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
 • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson midler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler).

Hvis du vil vide mere:
Patientfolder om vanedannende medicin
Sundhedsstyrelsens vejledning

10.01.2023

Hjælp til angst og depression

Gentofte kommune tilbyder “Lær at tackle-konceptet”

Lær at tackle-konceptet er udviklet på Standford University og er indkøbt af Komiteen for Sundhedsoplysning og GK har købt abonnement, så vi kan tilbyde to slags kurser fysisk:

 • Lær at tackle angst og depression UNG 15-25 år. Start mandag 16.01.2023 kl.16.00-18.30
 • Lær at tackle angst og depression VOKSEN. Start tirsdag 17.01.2023 kl. 16.00-18.30
 • Lær at tackle Hverdagen som pårørende. Starter først i uge 41.

Anemone Sommer
Gentofte Kommune
Forebyggelsesenheden, Schioldannsvej 31 | 2920 Charlottenlund
Hovednummer: 39 98 88 00 Direkte nummer: Mobil 24671518
Kvalitet og udvikling i Social og handicap, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

02.01.2023

Nye ansatte i klinikken

Vi byder velkommen til sygeplejerske Henriette Makwarth, der begynder hos os den 2.1. 2023. Henriette har 16 års erfaring fra lægepraksis på Amager. (Læs mere under om os).

12.12.2022

Katrine de Renzy-Martin indtræder som partner i Lægerne ved Fredensvej

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at Katrine de Renzy-Martin ved årsskiftet indtræder som partner i Lægerne ved Fredensvej. Klinikken drives fremadrettet af Katrine de Renzy-Martin og Rita Jensen.

Ejerskiftet mellem Katrine de Renzy-Martin og Vibe Kongsø betyder, at alle patienter i disse dage vil modtage besked fra Region H om ejerskiftet.

Katrine har været ansat i klinikken siden den 1.9.2022 og der sker derfor ikke nogen egentlige ændringer i forhold til dagligdagen i klinikken de sidste 4 måneder.

04.11.2022

Åbningstider mellem jul og nytår

Klinikken holder åben mellem jul og nytår.

04.11.2022

Velkommen til læge Christiane Lønborg Hammar.

Vi byder velkommen til Speciallæge i Almen medicin Christiane Lønborg Hammar.Christane begynder i klinikken den 3.11.2022 og vil fremadrettet være fast i klinikken 3 dage om ugen.

04.11.2022

Vedr. influenza-, pneumokok- og Covid 19-vaccination

Vi modtager atter fast leverance af Covid vacciner og tilbyder igen vaccination for både Covid, influenza og pneumokokker, bestil venligst tid til vaccination.

04.11.2022

Ændringer i telefontider om torsdagen

Fra den 10.11. 2022 ændrer vi på telefontiden. Fremad rettet er telefonen åben fra kl.8.00 – 11.45. I øvrige tidsrum indtil kl.16.00, henvises til akuttelefonen ved akut og uopsættelig sygdom.

11.10.2022

Tak til lægevikar Nicolas Drenck

Tak til lægevikar Nicolas Drenck, som skal videre i sin uddannelse til speciallæge, hvorfor han er stoppet i klinikken pr. 1. 10. Vi ønsker ham alt det bedste fremover. Vi byder velkommen til lægevikar Louise Holm Madsen, der erstatter Nicolas Drenck.

13.09.2022

Vaccinationer

Klinikken tilbyder igen i år vaccination for Covid-19, influenza og lungebetændelse.

Vær obs på at Moderna kun tilbydes på Regionens vaccinationsklinikker.

Nedenfor ses oversigt over målgrupper for vaccinerne. Personer i målgruppen vil modtage invitation til vaccination.

29.08.2022

Velkommen til lægerne Camilla Sachs og Håkan Ashina

Camilla Sachs har været praksisejer og praktiserende læge siden 2005 og vil fremadrettet være vikar i klinikken i forbindelse med ferier, fridage mm.
Håkan Ashina er vores nye uddannelseslæge og vil være i klinikken fra 01.09.2022 – 28.02. 2023 (Se også under punktet om os).

Læge Lars Sparholt stopper i klinikken den 31. 8.2022.

11.07.2022

Børneundersøgelser

Vores sygeplejerske Mette Vig, vil efter sommerferien varetage 2-, 3- og 4-års børneundersøgelser, hvilket Mette er rutineret i fra tidligere job.

07.07.2022

Velkommen til læge og kommende kompagnon Katrine T de Renzy-Martin

Vi er glade for at kunne fortælle, at Katrine T de Renzy-Martin pr 1/9 overtager Vibes andel i klinikken. Vibe vil fortsat være tilknyttet klinikken som plejehjemslæge. Fremadrettet er klinikken således ejet af Rita og Katrine i fællesskab, og der vil være ansatte læger i klinikken.
Morten Baastrup Sparholt stopper pr. 1.8. 22, da Katrine overtager Mortens arbejdsopgaver.
Katrine er speciallæge i almen medicin med 12 års erfaring som læge. Katrine har erfaring fra mange forskellige afdelinger bla børneafdelingen. Hun glæder sig til at være læge i lokalområdet.