Praktisk info

Du kan på siden her finde praktisk information om Lægerne ved Fredensvej. Du kan læse mere om konsultationer, henvisninger, graviditet og nyttige links.

Vedrørende telefonkonsultation og visitation til konsultation

Telefonkonsultationen besvares af sekretær og sygeplejerske. De har mange års erfaring i visitation og afgør hvilken form for konsultation der er behov for og hvor lang tid der skal sættes af til konsultationen.

Vedrørende akut opstået sygdom

Hvis du bliver akut syg og har brug for lægelig vurdering, skal du ringe til os for at få en tid. Ring også så tidligt som muligt på dagen.

Vedrørende henvisning til sygehuse/sygehusambulatorier

Hvis der efter lægens vurdering er behov for henvisning til videre undersøgelse/behandling sendes elektronisk henvisning til centralvisitationen, patienten vil indenfor ca. 14 dage modtage indkaldelse på e-boks eller pr. brev.

Vedrørende henvisning til speciallæge

Hvis der efter lægens vurdering er behov for henvisning til videre undersøgelse/behandling sendes elektronisk henvisning og patienten skal selv vælge relevante speciallæge og kontakte denne for tidsbestilling. Henvisning udskrives aldrig uden forudgående undersøgelse.

Speciallæge findes på www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

NB! Der kræves ikke henvisning til øjenlæger og øre-, næse-, halslæger.

Graviditet og fødsel

Bestil tid til 1. graviditetsundersøgelse i uge 6-10 her i klinikken. Du skal først komme hos sygeplejersken til udfærdigelse af svangre og vandrejournal samt blodprøve. Ugen efter skal du komme hos læge til svar og færdiggørelse af papirer. 
Du kan selv vælge hvilket hospital du vil føde på, men du vil som udgangspunkt høre til det hospital der er nærmest på din bopæl.
Bestil tid til doubletest og nakkefoldscanning på www.minsundhedsplatform.dk eller brug appen MinSP. Vi skal se dig igen til 2. graviditetsundersøgelse i uge 25 og 3. graviditetsundersøgelse i uge 32.
 På Patienthåndbogen.dk kan du læse gode råd og vejledninger til gravide.
Klik her
for at få et overblik over forløbet af din graviditet.

Privatlivspolitik for patienter

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne ved Fredensvej som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne ved Fredensvej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Læs mere her.

Links

Nyttige apps